Minden, amit a cégautóadóról 2019-ben tudni érdemes

A cégautóadót 2009. február 1-től vezették be – vagyis nemrég ünnepelte tízéves születésnapját ez az adózási forma. Ennek kapcsán úgy véljük, érdemes tisztázni az ezzel kapcsolatos kérdéseket, hogy mindazok, akik flottakezelő szolgáltatást vesznek igénybe, tökéletesen tisztában legyenek vele: kinek, mi után és mennyit kell pontosan fizetnie.

2019-05-31T14:29:55+00:00 2019. máj 31.|

Ki fizeti a cégautóadót?

A cégautóval kapcsolatos kötelezettségeket a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény IV. fejezete szabályozza.

Mint az az adónem nevéből is kiderül, a megfizetésére kizárólag cégek kötelezettek “nem magánszemély tulajdonában álló belföldi hatósági nyilvántartásba vett (magyar rendszámú) személygépkocsik” esetében.

Ugyanígy fizetni kell azok után az autók után, amelyek magánszemély tulajdonában állnak vagy a hatósági nyilvántartásban nem szerepelnek, viszont költséget, ráfordítást, értékcsökkentési leírást számoltak el rájuk.

Mi minősülhet költségnek vagy ráfordításnak?

Mindazok a költségek, amelyek az autó használata és tulajdonlása esetén merülnek fel az üzemeltetéssel közvetlen összefüggésben. Tehát ide tartozik például az üzemanyag és kenőanyag költsége, a tartalék alkatrészek költsége, a javítás és karbantartás költségei, de a lízing- vagy bérleti díj is.

Ezen felül számolhatunk a kötelező felelősségbiztosítással, baleseti adóval, casoval és a gépjárműadóval is, amelyről részletesen is írunk a cikkben.

Ezt az aspektust azonban most nem tárgyaljuk ennél részletesebben, jelenleg elősorban az adónem flottaoldali vonzataival foglalkozunk.

Mi számít személygépkocsinak a cégautó függvényében?

A törvény a következő meghatározást adja erre: személygépkocsi az, amely négy vagy három gumiabroncskerékkel van felszerelve és a vezetővel együtt legfeljebb 8 (felnőtt) személy szállítására alkalmas.

Ebbe a körbe beletartozik tehát a benzin-, dízel- és gázüzemű autók mellett a törvény által külön is említett önjáró lakóautó, illetve a versenyautó is.

Ugyancsak személygépkocsi az autó, amelynek a megengedett együttes tömege a 2500 kilogrammot nem haladja meg, vegyes használatú és rakodótere (a gyári kialakítást figyelembe véve) alkalmas több mint két (felnőtt) utas szállítására.

A 2500 kg együttes tömegű, vegyes használatú gépjárművek, illetve a 8-nál több ember szállítására alkalmas mikrobuszok, transzporterek és autóbuszok ennek megfelelően nem esnek a cégautóadó hatálya alá.

Jó, ha tudod: Jelenleg a cégautóadót a tulajdonosnak kell bevallania és megfizetnie. A tulajdonos tartós bérlet esetén mindig a flottakezelő cég, akinek így költségként kell ezzel kalkulálnia.

A kivételek

A cégautóadót személygépjárművek után kell megfizetni, a tehergépjárművekre ez az adóforma nem vonatkozik – kivételek azonban akadnak az első kategória esetében is.

Ha környezetkímélő személygépkocsiról beszélünk, akkor sincsen szükség az adó megfizetésére. Ezek lényegében az ún. zöldrendszámos autók. Ki kell emeljük, hogy a klasszikus hibridek esetében a kivétel nem érvényes, az adót ezek után meg kell fizetni, a plug-in hibridek viszont már más kategóriába esnek.

 

Összefoglalva tehát, a cégautóadót nem kell megfizetni az alábbi kategóriák esetében:

  • Tisztán elektromos gépkocsi (5E környezetvédelmi osztály,
  • Külső töltésű hibrid elektromos gépkocsi (plug-in hibrid),
  • Növelt hatótávolságú hibrid elektromos gépkocsi (5N környezetvédelmi osztály)

A fent leírtak mellett további kivételek is akadnak, így például az adó alól mentesülnek a megkülönböztető jelzést használó gépkocsik (pl. mentőautók), az egyházak tevékenységéhez használt autók vagy a haditechnikai terméknek minősülő gépkocsik – ezek azonban értelemszerűen nem relevánsak számunkra.

Mennyit kell fizetni?

Régebben az adó mértékét köbcenti alapján határozták meg, a szabályozás azonban ma már a személygépkocsi kW-ban kifejezett teljesítménye és környezetvédelmi osztály-jelzése alapján kerül megállapításra.

Az egyszerűség jegyében táblázatos formában megmutatjuk, hogy az egyes típusok után jelenleg milyen mértékű cégautóadót kell megfizetni:

Gépjármű hajtómotorjának teljesítménye (kW)
Környezetvédelmi osztály-jelzés
„0”-„4” osztályjelzések esetén „6”-„10” osztályjelzések esetén „5”; „14-15”
osztályjelzések
esetén
0-50 16 500 Ft 8 800 Ft 7 700 Ft
51-90 22 000 Ft 11 000 Ft 8 800 Ft
91-120 33 000 Ft 22 000 Ft 11 000 Ft
120 felett 44 000 Ft 33 000 Ft 22 000 Ft
Érdemes a fenti adatokat figyelembe venni az autó kiválasztásakor – ugyan az adót szinte minden esetben a flottakezelőnek, mint tulajdonosnak kell megfizetnie, az adó mértéke azonban természetesen befolyásolja a szolgáltatási díjat is.

Cégautóadó és külföldön bérelt személygépkocsi

Bár közvetlenül ügyfeleinket nem érinti ez az eset, érdekességképpen röviden kitérünk rá.

Sokan nem tudnak róla, de a cégeknek már akkor is cégautóadó-fizetési kötelezettsége keletkezik Magyarországon, ha akár csak néhány napra bérelnek autót külföldön, viszont ezután költséget számolnak el.

Ennek oka, hogy ugyan az adó elsősorban a magyar rendszámú autókra érvényes, hatálya ugyanúgy kiterjed a hatósági nyilvántartásban nem szereplő – vagyis ebben az esetben a külföldi autókra is költségelszámolás esetén.

A törvény egészen pontosan így fogalmaz: “Hatósági nyilvántartásban nem szereplő személygépkocsi esetén az adó alanya az a személy vagy szervezet, aki vagy amely a személygépkocsi után költséget számol el.”

Kinek kell a cégautóadóval foglalkoznia?

Jó, ha tudod: Rendszeresen felmerülő kérdés ügyfeleink részéről, hogy az adót nekik kell-e bevallaniuk, nekik kell-e végezniük az ügyintézést az adóhatóság felé. Szerencsére a flottakezelési szolgáltatás ebben az esetben is könnyebbé teszi az ügyfelek életét.

A cégautóadó-fizetési kötelezettség a törvény szerint a tulajdonszerzést, pénzügyi lízingbe vagy tartós bérletbe vételt követő hónap első napján keletkezik. A fizetési kötelezettség egészen addig tart, amíg az autót tulajdonosa el nem idegeníti, vissza nem adja a lízingbe vagy tartós bérletbe adónak, vagy a forgalomból ki nem vonják

Az adókötelezettségről az adóhatóság felé negyedévenként kell bevallást tenni. Ez önadózással történik, vagyis az adómegállapítási, adóbevallási és adóbefizetési kötelezettség egyaránt a tulajdonos felelőssége.

A bevallást a tulajdonosnak minden a negyedévet követő hónap 20. napjáig kell megtennie, illetve az adót megfizetnie.

Lényegében tehát ez annyit jelent, hogy mint tulajdonost, a flottakezelőt (ebben az esetben a Nelson Flottalízinget) terheli mindenfajta kötelezettség az adóval kapcsolatban, ügyfeleinknek ezzel nem kell külön foglalkozniuk.

Cégautóadó és gépjárműadó

Ha cégautóadóról beszélünk, meg kell említenünk az ahhoz szorosan kapcsolódó gépjárműadót (korábbi és közismert nevén súlyadót) is.

Ezt szintén teljesítmény (kW) alapján kell megfizetni, a törvény szerint azonban kizárt a kettős adózás – vagyis a cégautóadóból a személygépkocsi után az önkormányzat felé fizetett gépjárműadó mértéke levonható (azokra a hónapokra számítva, amelyekben a két fizetési kötelezettség egyszerre fennállt).

A gépjárműadót tehát nem az államnak, hanem az önkormányzatnak kell megfizetnünk.

FONTOS: Az adót annak kell megfizetnie, aki az adott év január 1-jén az autó tulajdonosa - kivételt képez az az eset, amikor az autót a forgalomból év közben kivonják, majd visszahelyezik. Utóbbi esetben az kötelezett az adó megfizetésére, akinek a tulajdonában az autó forgalomba való visszakerülésekor volt.

Itt is találunk természetesen kivételt. A gépjárműadót mindig az üzembentartónak kell megfizetnie, vagyis nem a tulajdonosnak, mint a cégautóadó esetében. Ha a tulajdonos és az üzemben tartó ugyanaz a személy, akkor nincsen probléma: egyszerűen a cégautóadó összegét kell befizetni, abból levonva a gépjárműadót, amelyet pedig az önkormányzat felé fizetünk.

Jó ha tudod: Flottakezelés esetén az esetek 99%-ban a flottakezelő mindkét személy, tehát az ügyfeleknek ebben az esetben sincsen dolga az ügyintézéssel, adófizetéssel.

Azokban a ritka esetekben azonban, amikor az üzembentartói jog átkerül az ügyfélhez, a tulajdonos és az üzembentartó személye már eltér – így a flottakezelő vallja be a cégautóadót, az ügyfélnek pedig a gépjárműadót kell befizetnie. Ebben az esetben utóbbi összegét nem lehet jóváírni.

A beszámítás tehát csakis akkor lehetséges, ha a két feltétel (a két adó fizetési kötelezettsége egyszerre fennált az adott hónapban, illetve a gépjárműadó időben befizetésre került) egyaránt teljesül. Ha a gépjárműadót nem fizeti meg az adóalany (üzembentartó), akkor a beszámítás nem érvényesíthető – értelemszerűen ez a kitétel azért szerepel a jogszabályban, mert ezzel is a törvényi határidők betartására szeretnék ösztönözni az adózókat.

A legjobb megoldás:
A fentiekből is kitűnik, hogy a legegyszerűbb az, ha a tulajdonos és az üzembentartó egyaránt a flottakezelő: ezzel bonyolult adminisztrációs kötelezettségektől kímélhetjük meg ügyfeleinket, mivel a teljes ügyintézés a flottakezelőre hárul.

Amennyiben a cégautóadóval kapcsolatban további kérdése volna, keressen fel egy adóügyi szakértőt, vagy kérdezze bátran szakembereinket.

Összegezve: a flottakezelési szolgáltatás ebben az esetben is megkönnyíti az autó használójának dolgát, mivel tehermentesíti – ugyanakkor kiemelnénk, hogy a megfizetendő adó alól nem mentesül, ez természetesen beépül a szolgáltatás díjába, viszont adminisztrációs és ügyintézési terheket egyáltalán nem von maga után, a nagyon ritka kivételektől eltekintve.

A weboldal működéséhez, az oldal forgalmának elemzéséhez, a személyre szabott tartalom és közösségi média hirdetések biztosításához az oldal sütiket használ. Kattintson ide az adatkezelési tájékoztatóhoz!
Elfogadom a sütiket
A weboldal működéséhez, az oldal forgalmának elemzéséhez, a személyre szabott tartalom és közösségi média hirdetések biztosításához az oldal sütiket használ. Kattintson ide az adatvédelmi tájékoztatóhoz!
Elfogadom a sütiket